Natuurgeneeskunde & Fytotherapie

icon shape

Het begrip natuurgeneeskunde is reeds een begrip in Nederland en wordt vaak geassocieerd met alternatieve geneeswijzen. In de natuurgeneeskunde gaat men uit van een causaal verband (er nooit sprake is van één ziek orgaan, maar mogelijk meerdere organen of weefseltypen met diverse oorzaken of ontstaan principes). Hierbij gaan we niet uit van alleen het fysieke lichaam, maar ook de geest en de emotie behoren tot het geheel. Hiermee wordt dit gezien als een holistische benadering; een belangrijk natuurgeneeskundig uitgangspunt.

Door zowel het lichaam, de geest en de emotie te betrekken bij de gehele persoon, komt vaak een diepere oorzaak van de ziekte naar voren.

Door de natuurgeneeskundige benadering ontstaat een behandelingsaanpak die het zelf genezend vermogen van de persoon zal aanspreken. Dit is een tweede belangrijke uitgangspunt van de natuurgeneeskunde.

Een pilletje zal het niet oplossen, maar in combinatie met een aanpassing in de leefstijl en de voeding zal het pilletje wel tot een bijdrage kunnen leiden, waarbij het zelfgenezend vermogen wordt aangesproken. Dit is mede afhankelijk van de aard, van de duur en de ernst van de klachten en de eigen bijdrage van de patiënt in relatie tot de behandeling.

MBOG behandelaren werken met de wetenschappelijke data in de natuur- en geneeskrachtige kruiden en planten. Deze zijn niet alternatief en onbewezen, immers de kruidengeneeskunde is onze oudste geneeskunde en niet voor niets de basis voor duizenden chemisch nagemaakte, heden ten daagse “regulier westerse” medicatie.

X