NATUURGENEESKUNDE

In de natuurgeneeskunde gaat men uit van een causaal verband (er nooit sprake is van één ziek orgaan, maar mogelijk meerdere organen of weefseltypen met diverse oorzaken of ontstaan principes). 

Hierbij gaan we niet uit van alleen het fysieke lichaam, maar ook de geest en de emotie behoren tot het geheel. Dit wordt gezien als een holistische benadering; een belangrijk natuurgeneeskundig uitgangspunt. Natuurgeneeskunde is reeds een begrip in Nederland en wordt vaak geassocieerd met de onjuiste term alternatieve geneeswijzen. Geen van de MBOG disciplines is een “alternatief” voor iets anders, echterr altijd een integraal, complementaire therapie aan iets anders; regulier of complementair.

  • Door zowel het lichaam, de geest en de emotie te betrekken bij de gehele persoon, komt vaak een diepere oorzaak van de ziekte naar voren.
  • Door de natuurgeneeskundige benadering ontstaat een behandelingsaanpak die het zelf genezend vermogen van de persoon zal aanspreken. 

Een pilletje zal het niet oplossen, maar in combinatie met een aanpassing in de leefstijl en de voeding zal het pilletje wel tot een bijdrage kunnen leiden, waarbij het zelfgenezend vermogen wordt aangesproken. Dit is mede afhankelijk van de aard, van de duur en de ernst van de klachten en de eigen bijdrage van de patiënt in relatie tot de behandeling.

MBOG behandelaren werken met wetenschappelijke data in de natuurlijke en geneeskrachtige kruiden en planten. Deze zijn niet alternatief en onbewezen, immers de natuurgeneeskunde is onze oudste geneeskunde en niet voor niets de basis voor duizenden chemisch nagemaakte, heden ten daagse “regulier westerse” medicatie.

X