Psycho Neuro Immunologie (PNI) is de unieke meta-discipline binnen alle medische en paramedische beroepen.

 

Binnen de huidige westerse wereld heeft de mens te maken met veel verstorende omgevingsfactoren. De chronische welvaartsaandoeningen die daaruit voortkomen leggen een grote druk op onze gezondheidszorg. Om dit op te lossen, kijken gezondheid professionals elk vanuit hun eigen specialisme naar dit gezondheidsvraagstuk. Maar als we meer willen doen dan alleen symptomen bestrijden, hebben we kennis en vaardigheden uit al deze disciplines nodig.

Dat is precies wat de MBOG specialist in PNI u aanreikt.  Onze huidige gezondheidszorg heeft namelijk behoefte aan professionals die verder kijken dan hun eigen vakgebied.

Alleen zo kunnen we de grote gezondheidsvraagstukken van onze tijd aanpakken. Uw klinisch PNI-therapeut of arts heeft daarom kennis van psychologie, neurologie en immunologie, maar ook van bijvoorbeeld evolutiebiologie, (oer)voeding en bewegingswetenschappen.

Door deze brede integratieve vitale benadering is de PNI-behandeling persoonlijk en effectief en sluit optimaal aan bij uw medische vraagstukken.

MBOG artsen en therapeuten in de klinische PNI zijn systemische behandelaren die in staat zijn om complexe ziektebeelden bij mensen zo te verklaren dat men opnieuw controle krijgt over zijn gezondheid.

X