MBOG Discipline

Integrative Medicine

icon shape

Integrative Medicine – geneeskunde van de toekomst

Dit is een totaal nieuwe visie op zorg. Het gaat over een overkoepelende geneeskunde die alle gebieden aanpakt. Het zet volop in op vitaliteit en welbevinden, en daarmee het herstel van moderne aandoeningen. Denk aan yoga met chemo, pijnbestrijding met massage, eft met supplementen.

Het Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine is in 1999 opgericht en is een wereldwijde beweging die is geïnstitutionaliseerd in USA, Canada en Australië. Meer dan zestig academisch medische centra hebben zich aangesloten waaronder Harvard, Yale en Stanford University. Zij implementeren Integrative Medicine in patiëntenzorg, opleidingen en onderzoek. Daarnaast krijgt het  met name in Duitsland en Engeland, en door de leerstoel, in Zweden, voet aan de grond.

Een groeiend aantal MBOG- specialisten in Nederland heeft zich gespecialiseerd. Zij werken met vier pijlers:

1: We zorgen voor een gelijkwaardige relatie waarin jij centraal staat en wij als begeleider functioneren.

2: Je hebt als cliënt een actieve rol in het voorkomen van ziekte, vergroten van welbevinden en in het bevorderen van het genezingsproces.

3: Wij combineren reguliere therapieën met evidence-based complementaire therapieën die zorgen voor de meest effectieve en de minst invasieve, toxische en kostbare behandelingsstrategie.

4: De helende omgeving en de respectvolle omgang met elkaar staat voorop.

Tip: Integrative Medicine, zorg voor Gezondheid en Geluk van Karlien Bongers en Astrid van Koppen.

 

Deze behandelaren helpen je verder: vind hier uw Integrative Medicine behandelaar

 

 

Integrative Medicine richt zich niet zozeer op ziekte, klachten en beperkingen maar op vitaliteit, welbevinden en mogelijkheden.

Binnen Integrative Medicine wordt het feit dat er een wisselwerking bestaat tussen lichaam en psyche erkend en wordt deze kennis actief gebruikt in het proces van preventie en herstel van ziekte.

Integrative Medicine wordt in de praktijk door vier pijlers gedragen waarbij elke pijler even belangrijk is.

Deze pijlers van Integrative Medicine zijn:

1: Er is sprake van een gelijkwaardige zorgverlener-zorgvrager relatie waarin de zorgvrager centraal staat en de zorgverlener als ondersteunende coach functioneert.

2: De zorgvrager heeft een actieve rol in het voorkomen van ziekte, zijn welbevinden en in het eigen genezingsproces.

3: Reguliere therapieën worden, waar mogelijk en wenselijk, gecombineerd met evidence-based complementaire therapieën om te komen tot de meest effectieve, minst invasieve, minst toxische en goedkoopste behandelingsstrategie. Hierbij worden naast de lichamelijke aspecten ook de andere aspecten van de persoon betrokken.

Voor het beoordelen van deze therapieën maken we gebruik van een ethisch raamwerk:

4: Er wordt gewerkt in een zogenaamde “helende omgeving” waarbij de omgang met elkaar en de omgeving waarin gewerkt wordt bijdragen aan het algemeen welbevinden.

Integrative Medicine berust op de bovengenoemde pijlers en is daarmee nadrukkelijk niet hetzelfde als Integrale Geneeskunde of Holistische Geneeskunde.

Deze nieuwe zorgvisie wordt niet met een Nederlands term aangeduid om aan te geven dat waar het voor staat verder gaat dan landsgrenzen. Integrative Medicine is een wereldwijde beweging die in Amerika, Canada en Australië al geïnstitutionaliseerd is. Het Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine werd in juli 1999 opgericht. Op dit moment hebben zich in dit Consortium 60+ academische medische centra aangesloten waaronder Duke, Harvard, Yale en Stanford University. Deze centra implementeren Integrative Medicine in de patiëntenzorg, in de opleidingen en in onderzoek. Daarnaast is er een groeiend aantal initiatieven in Europa, met name in Duitsland en Engeland en een leerstoel in Zweden.

Integrative Medicine is een visie op zorg, een idee over hoe je als zorgverlener en zorgmanager samen met de zorgvrager naar een betere zorg kunt gaan. MBOG specialisten zijn bekwaam in het integreren van meerdere disciplines, een aantal MBOG artsen volgde de Integrative Medicine studie. Een ander deel van onze MBOG leden volgde de post Hbo Integratieve geneeskunde.

Wilt u meer over Integrative Medicine weten?

Lees dan het Nederlandstalige boek “Integrative Medicine, zorg voor Gezondheid en Geluk” dat Karlien Bongers schreef samen met de sociaal psychologe Astrid van Koppen en in 2011 werd uitgegeven.

Bestel het prachtige overzichtsboek van Integrative Medicine, eigenlijk een must voor elke praktijk.


vind hier uw Integrative Medicine behandelaar

X