MBOG Discipline

DNA-test & Epigenetica

icon shape

“Het verschil tussen genetica en epigenetica kun je ook wel vergelijken met het verschil tussen het schrijven en het lezen van een boek. Als een boek eenmaal geschreven is, zal de tekst (de genen of de in het DNA opgeslagen informatie) gelijk zijn in alle gedrukte exemplaren. Echter, iedere afzonderlijke lezer van het boek kan het verhaal net iets anders interpreteren, en zijn of haar eigen emoties en beelden ervaren bij elk hoofdstuk. Op een soortgelijke manier kan Epigenetica verschillende interpretaties toestaan van vastgelegde informatie (van de genetische code) en dat levert verschillende lezingen op, afhankelijk van de wisselende omstandigheden waaronder die informatie wordt gelezen.”  Beschrijving door: Thomas Jenuwein (Wenen, Oostenrijk)

”Epigenetica is steeds weer het geheel van al die rare en prachtige dingen die niet kunnen worden verklaard door de genetica.”  Denise Barlow (Wenen, Oostenrijk)

De term Epigenetica wordt gebruikt voor een aantal onderzoeksgebieden in de biologie die nauw zijn verbonden aan genetica. Het Latijnse voorvoegsel epi wordt in de Nederlandse taal veelal vertaald als ‘op’.

Het huidige gebruik van de term Epigenetica binnen de biologie doelt op twee gebieden: 

  • het onderzoek naar de uitwerking van genen op het fenotype bij de ontwikkeling van een organisme.  
  • het onderzoek naar erfelijke veranderingen in gen functie zonder dat de moleculaire DNA structuur verandert. Hierbij wordt ook het onderzoek naar de invloed van het milieu op de fenotypische uiting van genen bedoelt. 

MBOG specialisten werkzaam met DNA profielen 

Stel dat u een genetisch verhoogde kans op een aandoening hebt. En stel dat u iets kunt doen om de kans op deze aandoening te verkleinen. Dan is het toch geweldig dat u met die informatie uw voordeel kunt doen?

Dankzij de DNA-testen kunt u gericht actie ondernemen. Aan de hand van uw genetische aanleg en een persoonlijke prioriteitenlijst ziet u welke leefstijlveranderingen voor u de meeste gezondheidswinst opleveren. Goede voornemens hoeft u niet meer te baseren op de laatste gezondheidstrends. U kunt kiezen op basis van uw eigen DNA.

Op welke ziektes heeft u genetisch gezien een verhoogde of juist verlaagde kans? U krijgt alleen informatie over aandoeningen waarbij het in preventief opzicht zinvol is om iets te weten over uw eigen aanleg. Bijvoorbeeld omdat u met leefstijlaanpassingen, of door alert te zijn in vroeg opsporing, zelf een bijdrage kunt leveren aan het voorkomen ervan.

Blijkt dat u genetische aanleg hebt voor een bepaalde aandoening? Dan ontvang u gerichte preventie-informatie. Uw MBOG specialist helpt u verder met op welke fronten voor u de meeste winst te behalen valt, zodat u makkelijk prioriteiten kunt stellen.

Een ander groot voordeel is dat uw DNA in kaart brengt wat uw medicijngevoeligheid is.

“Sneller de juiste medicijnen in de goede dosering” 

Een overzicht van uw genetische gevoeligheid voor een groot aantal veelgebruikte medicijnen. Een arts of apotheker en uw MBOG behandelaar kan deze informatie gebruiken om te bepalen welk geneesmiddel het beste bij u past, welke positieve of negatieve interacties er zijn en sneller tot de juiste dosering te komen. Hiermee kunnen medicatiefouten en onnodige bijwerkingen worden voorkomen! Lees hier meer over het al vaak gebruikte DNA paspoort.

Zorgverzekeraar ONVZ is de meest vooruitstrevende partij die uw DNA test vergoed, gezien o.a. de enorme kosten besparingen die dat voor u beide oplevert, lees hier verder voor het artikel van NIFGO.

X