Meld een opleiding aan

Scholen, opleiders, bedrijven en instellingen verzorgen bijeenkomsten waar voorlichting en/of onderwijs op het gebied van de orthomoleculaire, integrale, pni, complementaire geneeskunde wordt gegeven.

Accreditatie kan door hen vooraf worden aangevraagd  via het invullen van de aanvraag of email aan accreditatie@mbog.nl  De aanvraag tot accreditatie wordt aangevuld met een curriculum aan uitgebreide, onderbouwende informatie, docenten, lesmateriaal, toetsen etc.

Accreditatiekosten gaan op basis van aantal SBU, we zenden u graag meer informatie, het MBOG accreditatieprotocol en het MBOG tariefoverzicht.

De aanvrager ontvangt z.s.m. bericht omtrent de aanvraag. Vervolgens wordt de scholingsbijeenkomst op de openbare MBOG scholingsagenda en besloten ledenplatform getoond en kunnen leden van de MBOG gemakkelijk hun herregistratie in hun ledenintranet verwerken.

Is de scholing geaccrediteerd door MBOG dan is deze te herkennen aan het MBOG keurmerk.

De MBOG erkent passend bij het MBOG beroeps- en competentiesprofiel bij- en nascholingen m.b.v. een team van ervaren en onafhankelijke onderwijs- en opleidingsdeskundigen. Een bezoek aan de scholing is, in overleg, mogelijk en er wordt gewerkt met student evaluaties. 

Daarnaast werkt de MBOG samen met externe partijen  zoals SNRO, Cpion, KABIZ, NRTO en NVAO.

Samen maken wij ons sterk voor een transparant, hoogwaardig, onderling vergelijkbaar, sterk opleidingenveld.

X