Scholen, opleiders, bedrijven en instellingen verzorgen bijeenkomsten waar voorlichting en/of onderwijs op het gebied van de orthomoleculaire-, integrale-, pni-, complementaire-, leeftsijlgeneeskunde wordt gegeven.

Vraag accreditatie voor het kwaliteitsregister MBOG aan, om te laten zien dat uw scholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de beroepsgroep.

Accreditatie kan vooraf worden aangevraagd  via het invullen van de aanvraag of email aan accreditatie@mbog.nl

De aanvraag tot accreditatie wordt aangevuld met een curriculum aan uitgebreide, onderbouwende informatie, docenten, lesmateriaal, toetsen en heeft een NLQF level 6, 7 of 8.

Accreditatiekosten gaan op basis van aantal  SBU (StudieBelastbareUren), we zenden u graag meer informatie, het MBOG accreditatieprotocol en het MBOG tariefoverzicht.

De aanvrager ontvangt z.s.m. bericht omtrent de aanvraag. Vervolgens wordt de scholingsbijeenkomst op de openbare MBOG scholingsagenda ( duizenden bezoekers per maand!) en besloten ledenplatforms  getoond en kunnen leden van de MBOG gemakkelijk hun herregistratie in hun ledenportaal verwerken. 

Is de scholing geaccrediteerd en/of erkend door MBOG dan is deze te herkennen aan het MBOG keurmerk.     

De MBOG erkent passend in het MBOG beroeps- en competentiesprofiel  én MBOG opleidingsprofielen opleidingen, congressen, bij- en nascholingen e.d. m.b.v. een team van ervaren en onafhankelijke onderwijs- en opleidingsdeskundigen. Een bezoek aan de scholing is, in overleg, mogelijk en er wordt gewerkt met student evaluaties. 

Wij maken ons sterk voor een transparant, hoogwaardig, onderling vergelijkbaar opleidingenveld.

Daarnaast werkt de MBOG samen met onderstaande organisaties:

X