Search

Zorgverzekeraars

De MBOG en haar leden voldoen aan alle huidige en toekomstige voorwaarden in de zorgsector. De MBOG wil hier niet alleen aan voldoen omdat o.a. zorgverzekeraars dit vragen, maar omdat het duidelijke en relevante kwaliteitsvoorwaarden en Nederlands én Europese wetgeving betreft.

De gestelde eisen zijn een waarborg dat sprake is van bekwame, professioneel en veilig werkende zorgverleners en zijn dan ook in samenspraak met onze MBOG leden, collega-beroepsverenigingen, koepels en zorgverzekeraars opgesteld. MBOG-keurmerk leden staan ingeschreven bij Vektis en RBCZ en in diverse zorgverzekeraars gidsen.

Meestal is er een maximale vergoeding per afspraak. Daarnaast wordt veelal maximaal 1  “complementaire” afspraak per dag vergoed. MBOG kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen en/of veranderingen bij de zorgverzekeraars en/of fouten in dit overzicht. 

MBOG licentieleden voldoen aan de voorwaarden van het kwaliteitsregister en de koepel RBCZ.

Niet omdat het vergoed wordt, maar omdat MBOG zorgverleners goed zijn.

Waarom worden aanvullende zorgverzekeringen steeds beperkter?

Let op dit keurmerk bij de keuze van uw orthomoleculaire, pni, leefstijl zorgverlener. Met 600 aangesloten leden is er altijd een in uw regio.

Steeds minder mensen sluiten een aanvullende verzekering af. En de mensen die dit wel doen, maken er vaak maximaal gebruik van. Zorgverzekeraars zijn er daardoor steeds meer geld aan kwijt. Om daar iets aan te doen, verhogen ze de premie of beperken ze de vergoeding. Des te belangrijker dat behandelaren kunnen bogen op een degelijk keurmerk zoals het MBOG Lidmaatschap.

Cliënten en patiënten weten zich bij MBOG experts in goede handen, met up to date wetenschappelijke kennis, met breed inzetbare disciplines zoals PNI, DNA testen, leefstijl-voedingsgeneeskunde, biomedische kennis op celniveau met als doel u te adviseren en ondersteunen naar een leven lang gezondheid.

Eind november van elk jaar worden de nieuwe zorgpremies bekend gemaakt voor het volgende jaar, alsmede de (wijzigingen in) dekkingen en vergoedingen. De MBOG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies in het door de MBOG opgestelde overzicht of de informatie verstrekt door Independer of Zorgwijzer.

Orthomoleculaire behandelaren die niet bij MBOG zijn aangesloten voldoen niet aan het kwaliteitsniveau van het MBOG keurmerk wat past bij hoogopgeleide zorgverleners in de orthomoleculaire, PNI, leefstijl, Functional Medicine en Integrale geneeskunde. 

Op de volgende informatieve websites kunt u informatie vinden omtrent zorgverzekeraar vergoedingen:

  1. Independer
  2. Zorgwijzer

Zorgverzekeraars: Wie hoort bij wie? Download een overzicht hier.