Zorgverzekeraars

De MBOG en haar leden voldoen aan alle huidige en toekomstige voorwaarden in de zorgsector. De MBOG wil hier niet alleen aan voldoen omdat zorgverzekeraars dit vragen, maar omdat het duidelijke en relevante kwaliteitsvoorwaarden en Nederlands én Europese wetgeving betreft.

De gestelde eisen zijn een waarborg dat sprake is van bekwame, professioneel en veilig werkende zorgverleners en zijn dan ook in samenspraak met onze MBOG leden, collega-beroepsverenigingen, koepels en zorgverzekeraars opgesteld.

Meestal is er een maximale vergoeding per afspraak. Daarnaast wordt veelal maximaal 1  “complementaire” afspraak per dag vergoed.

Download hier: MBOG overzicht Zorgverzekeraars 2022.1 voor een zorgverzekeraarsvergoedingen overzicht 2022. 

Of download MBOG overzicht Zorgverzekeraars 2023.1 voor een MBOG zorgverzekeraarsvergoedingen overzicht 2023.  

Bekijk hier de aanvullende zorgvergoedingen per 2023 via Independer.

Waarom worden aanvullende zorgverzekeringen steeds beperkter?

Steeds minder mensen sluiten een aanvullende verzekering af. En de mensen die dit wel doen, maken er vaak maximaal gebruik van. Zorgverzekeraars zijn er daardoor steeds meer geld aan kwijt. Om daar iets aan te doen, verhogen ze de premie of beperken ze de vergoeding. Des te belangrijker dat behandelaren kunnen bogen op een degelijk keurmerk zoals het MBOG Lidmaatschap.

Cliënten en patiënten weten zich bij MBOG experts in goede handen, met up to date wetenschappelijke kennis, met breed inzetbare disciplines zoals PNI, DNA testen, leefstijl-voedingsgeneeskunde, biomedische kennis op celniveau met als doel u te adviseren en ondersteunen naar een leven lang gezondheid.

Eind november van elk jaar worden de nieuwe zorgpremies bekend gemaakt voor het volgende jaar, alsmede de (wijzigingen in) dekkingen en vergoedingen. De MBOG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele fouten of omissies in het door de MBOG opgestelde overzicht of de informatie verstrekt door Independer of Zorgwijzer.

Orthomoleculaire behandelaren die niet bij MBOG zijn aangesloten voldoen niet aan het kwaliteitsniveau van het MBOG keurmerk. 

Op de volgende informatieve websites kunt u informatie vinden omtrent zorgverzekeraar vergoedingen:

  1. Independer
  2. Zorgwijzer

Zorgverzekeraars: Wie hoort bij wie? Download een overzicht hier.

X