Search

MBOG voor zorgverleners

We streven ernaar de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op orthomoleculair-biochemisch vlak, te combineren met het aanbieden van cursussen, lezingen, artikelen en workshops. Zo voorzien wij onze leden, de zorgverleners, van brede en diepgaande orthomoleculaire knowhow. Onze leden zijn minimaal op Hbo-niveau geschoold en hebben deze basis aangevuld met onafhankelijke bijscholingen op orthomoleculair en algemeen medisch gebied.

MBOG voor cliënten

MBOG zet zich in voor goede informatie voor de cliënten. Hier lees je alles over onderbouwde natuurlijke geneeswijzen, aandoeningen en de kwalitatieve dienstverlening van de orthomoleculaire zorgverleners. Om lichamelijke klachten blijvend en natuurlijk op te lossen:

  1. Doen we uitvoerig onderzoek

  2. Adviseren we je bijvoorbeeld bepaalde voedingsmiddelen te gebruiken

  3. Denken we met je mee in leefstijlaanpassingen

  4. Wijzen we je op specifieke voedingssupplementen

Daar is vakbekwaamheid voor nodig. En samenwerking. Zo werken wij samen aan het goed functioneren van je lichaam. Van onze leden mag je hoge kwaliteitsverwachtingen hebben en MBOG helpt de kwaliteit hoog te houden. Dit doen we vanuit complementair en holistisch wetenschappelijk onderbouwde inzichten, opleidingen, trainingen en onderzoek. Daarnaast zijn we een professioneel netwerk, organiseren we congressen en accrediteren we opleidingen.

Visie

Orthomoleculaire geneeskunde houdt in dat de biochemische processen in het lichaam in balans gebracht mogen worden of juist in balans moeten blijven middels een juiste voeding, een juiste leefstijl, passende beweging en zingeving en het adviseren van persoonlijke hoogkwalitatieve voedingssupplementen 

In de orthomoleculaire geneeskunde staat de kracht van de juiste voeding, een juiste leefstijl en de therapeutische werking van bepaalde hoogkwalitatieve voedingssupplementen centraal. 

Als MBOG zorgen voor een goede medische basisopleiding op tenminste hbo-niveau aangevuld met onafhankelijke opleidingen en scholingen op o.a. orthomoleculair, leefstijl, integrale, pni en algemeen medisch gebied. 

Wij hebben als doel de reguliere geneeskunde en de orthomoleculaire geneeskunde zo veel als mogelijk op elkaar af te stemmen zodat de orthomoleculaire geneeskunde complementair is aan de reguliere geneeskunde. 

Als MBOG dienen wij de Nederlandse wetgeving te kennen en veranderingen in deze te delen met onze leden.  

Het doel is dat orthomoleculaire zorgverleners in de maatschappij volledig geaccepteerd worden als complementair geneeskundigen. 

Missie

MBOG is de beroeps- & belangenvereniging in de orthomoleculaire geneeskunde. Ons doel is dat natuurlijke geneeswijzen net zo toegankelijk worden als de reguliere geneeskunde. We hebben al veel bereikt, maar we zien ook dat het natuurlijk herstelvermogen van de mens nog meer aan het werk mag worden gezet.


Als MBOG komen we op voor de belangen van onze leden. Daarnaast werken wij samen met diverse partijen in de gezondheidssector en zijn we zichtbaar in strategische netwerken zodat we recht doen aan onze waarde om samen met de reguliere gezondheidszorg op te trekken.

Doelstellingen

  • Het bevorderen van de deskundige uitoefening van de Orthomoleculaire Geneeskunde;

  • Het bekendheid geven aan de Orthomoleculaire Geneeskunde;

  • Het bevorderen en/of ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Orthomoleculaire Geneeskunde;

  • Het dienen van de vereniging en de beroepsbelangen van de leden.

Wat is orthomoleculaire geneeskunde? Bekijk de video

Video afspelen

MBOG disciplines

Fytotherapie

Fytotherapie – kennis van plantaardige geneesmiddelen De fytotherapie gaat verder als de diagnose vanuit de biochemie

Lees Verder

Integrative Medicine

Integrative Medicine - geneeskunde van de toekomst Dit is een totaal nieuwe visie op zorg. Het

Lees Verder

Functionele Geneeskunde

Functionele geneeskunde – de weg naar positieve gezondheid Gezondheid is meer dan het uitblijven van aandoeningen.

Lees Verder