Word lid

Registreer als MBOG lid

Vul je gegevens in en start de registratie procedure.

  Contributie

  De contributie wordt vastgesteld op de alv voor het jaar daaropvolgend. In 2021 is dat €33,33 pm . Ben je student? Dan betaal je €10,- p.m. Je krijgt hiervoor een betaalverzoek via ClubCollect en je kunt in termijnen betalen. De contributie loopt van 1 januari tot en met 31 december of naar rato van instapmoment. Opzeggen of wijzigen doe je schriftelijk voor 1 december.

  Waarborg

  De MBOG wil de kwaliteit van zorg door haar leden kunnen garanderen. Als lid van de MBOG wordt er daarom ook iets van u verwacht. Zie tevens o.a. het Huishoudelijk Reglement, de beroepscode en beroepsprofiel:

  • U studeert / studeerde af aan MBOG erkende hoogwaardige opleidingen.;
  • U beschikt over een werk, denk en opleidingsniveau gelijk aan NLQF level 6, 7 of 8.;
  • Dit toont u bijvoorbeeld aan middels een willekeurige vooropleiding Hbo/WO afgerond met diploma aangevuld met een zgn. MBK > 40 ECT, of u bent studerend aan een mbog erkende opleiding, of u heeft een actieve registratie van uw Wet BIG beroep in het voor u passende register;
  • U onderschrijft en steunt de doelstellingen, missie en visie van de MBOG;
  • Het naleven en zich houden aan de beroepscode, beroepsprofiel, Statuten en Huishoudelijk Reglement;
  • U overhandigt elke 5 jaar opnieuw “Een Verklaring Omtrent Gedrag”;
  • U betaalt jaarlijks contributie per verenigingsjaar (=kalenderjaar) van 1 januari tm 31 december. Opzeggen of wijzigen kan per verenigingsjaar schriftelijk vòòr 1 december. 
  X