Search
Wees welkom

Meld je aan bij hét MBOG keurmerk en grote netwerk!

Start de procedure en vul je gegevens in. Houd je diploma's, CV en ID bij de hand. Voor meer info zie s.v.p. eerst de pagina lidmaatschap opleidingen. Binnen twee weken verneem je meer van ons omtrent je aanvraag.

lid-worden

www.mbog.nl

Samen staan we sterk!

Door je aan te sluiten bij MBOG werk je mee aan de professionalisering van de branche en kom je als ondernemer verder.

Door lid te worden van MBOG:

 • Blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen die met het uitoefenen van jouw vak te maken hebben.
 • Worden jouw belangen behartigt bij o.a. Zorgverzekeraars en Overheid.
 • Draag je trots hét enige echte kwaliteitskeurmerk.
 • Krijg je korting op workshops, congressen, opleidingen en nascholingen.
 • Kun je gratis deelnemen aan MBOG netwerkbijeenkomsten en stem je mee bij Ledenvergaderingen.
 • Maak je gebruik van de collectieve overeenkomsten en kortingen om je ondernemerschap makkelijker en goedkoper te maken.
 • Kun je gebruik maken van een klachtenfunctionaris en ben je aangesloten bij een Klachten- , Geschillencommissie en Tuchtcollectief.
 • Deel je actief mee in verspreiding van ons netwerk via sociale media en platforms.
 • Krijg je advies op het gebied van ondernemerschap.
 • Kun je gebruik maken van standaard opgestelde documenten die je kunt gebruiken in je bedrijfsvoering.
 • En meer…
 • Wat verwacht jij van MBOG, laat het ons weten?!

Contributie

De contributie per kalenderjaar wordt vastgesteld op de alv voor het jaar daaropvolgend.

Bij MBOG is het lidmaatschap o.a. inclusief visitatie* (vijfjaarlijkse visitatie door professioneel bureau), 2 vakbladen, klachten, geschillen, tucht, muurschildje.

Je betaalt je verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering apart à €90 per jaar, en €60 aan koepel en belangenorganisatie RBCZ.

In 2024 bedraagt de contributie €427,50 per jaar. Studeer je nog, dan betaal je €150 per jaar.

Je krijgt een betaalverzoek via ClubCollect en je kunt in termijnen betalen.

De contributie loopt van 1 januari tot en met 31 december of naar rato van instapmoment. Opzeggen of wijzigen doe je schriftelijk voor 1 december.

Eenmalige inschrijfkosten voor een licentie lid bedragen €120.

Studenten en vrienden schrijven zich altijd kostenloos in.

Waarborg

De MBOG wil de kwaliteit van zorg door haar leden kunnen garanderen. Als lid van de MBOG wordt er daarom ook iets van u verwacht. 

U studeert / studeerde af aan MBOG erkende hoogwaardige opleidingen en vervolgens schoolt u verder bij en na, of specialiseert u zich, voor een herregistratie van uw licentie elke 3 jaar;

U beschikt altijd over gedegen medische basiskennis zie hier verder voor een compleet overzicht;

U heeft een werk-, denk- en opleidingsniveau gelijk aan een NLQF level 6, 7 of 8;

U onderschrijft en steunt de doelstellingen, missie en visie van de MBOG;

U volgt o.a. onze beroepscode, beroepsprofiel, Statuten en Huishoudelijk Reglement;

U overhandigt elke 5 jaar opnieuw “Een Verklaring Omtrent Gedrag”;

U betaalt contributie per  verenigingsjaar (=kalenderjaar) van 1 januari tm 31 december.  Opzeggen kan per verenigingsjaar schriftelijk vòòr 1 december. 

Lees hier verder voor meer voordelen en voorwaarden.