Overzicht van MBOG erkende entree opleidingen

Hbo opleidingen SNRO erkend( geven direct toegang tot MBOG licentie* zie voorwaarden)
MBOG erkende post Hbo opleidingen:
Voor een licentielidmaatschap beschikt u over één of meer van hierboven genoemde diploma’s. Zie s.v.p. het stroomschema welk aantal ECT voor u geldt.
Een student; ook wel aspirant- lidmaatschap genoemd, is mogelijk tijdens het volgen van een MBOG erkende opleiding.
 
Als basiskennis beschikt u altijd ( zowel student als licentie lid) tevens over een actief wet BIG beroep* of een zgn. MBK* SNRO erkend diploma.
* zie hieronder het volledige overzicht voor wat nodig is aan erkende medische basiskennis.
 
Staat uw opleiding hier niet bij, heeft u vragen over opleidingen en het lidmaatschap? Neem contact met ons op, wij helpen u graag persoonlijk verder.

MBOG zorgverleners scholen vervolgens jaarlijks bij om hét keurmerk te mogen blijven gebruiken, zie hiervoor aanvullend de scholingsagenda.

Wilt u uw scholing indienen voor een MBOG accreditatie als entree opleiding of bijscholing? Neem contact op met het onderwijsteam, of klik op de knop.

Stroomschema o.v.v. wijzigingen in Wet & Regelgeving en beleid van toepassing tot 01-01-2025.

* Overzicht medische basis opleidingen & beroepen, minimale vereiste bij aanvang student- en licentielidmaatschap.

Opleidingen die leiden tot het Wet BIG Beroep artikel 3:

 • Apotheker
 • Arts
 • Fysiotherapeut
 • Gezondheidszorgpsycholoog
 • Klinisch technoloog
 • Orthopedagoog
 • Physician assistant
 • Psychotherapeut
 • Tandarts
 • Verloskundige
 • Verpleegkundige ( A, B en Z)
 • Alle artikel 14-specialismen; dit zijn de wettelijk erkende specialismen, zoals verpleegkundig specialist, ouderenzorg en klinisch psycholoog.

en de Wet BIG Artikel 34-beroepen:

 • Apothekersassistent
 • Diëtist
 • Ergotherapeut
 • Huidtherapeut
 • Klinisch fysicus
 • Logopedist
 • Mondhygiënist
 • Oefentherapeut (Mensendieck)
 • Optometrist
 • Orthoptist
 • Podotherapeut
 • Radiodiagnostisch laborant
 • Radiotherapeutisch laborant
 • Tandprotheticus
 • Verzorgende in de individuele gezondheidszorg (VIG’er).

en de volgende opleidingen & beroepen:

 • Bachelor Medisch Hulpverlener
 • Biomedische Wetenschappen
 • Palliatieve zorg
 • Bewegingsagogie/ Psychomotorische Therapie
 • Manuele Therapie
 • Geregistreerd-mondhygiënist
 • Heilpraktiker
 • Operatie Assistent
 • Een Medische Basiskennis diploma van minstens 40 ECT volgens Plato eisen en door SNRO erkend.
X