RP Academy

Type locatie: Digitaal

Plaats: N/A

Opleiding: Wegwijs in bloeduitslagen 3d 2022

SBU: 28.00

Toelichting opleiding: Deze cursus geeft inzicht in het interpreteren van laboratoriumdiagnostiekuit bloed. U leert om praktijkgeoriënteerde bloedanalyses m.b.t ontsteking, lever, nieren, bloedbeeld (differentiaal), basale schildklier en hormonen te interpreteren en een gezondheidspatroon te herkennen. Met deze kennis bent u in staat om een Gezondheidsscreening man/vrouw juist te kunnen interpreteren en eventueel verder benodigde diagnostiek vast te stellen. Daarnaast worden belangrijke pre-analytische onderdelen zoals het bloedafnametraject besproken, zodat het monster van uw patiënt altijd goed bij het laboratorium terecht komt en optimaal kan worden onderzocht. Immers ligt het grootse risico van fout negatieve of fout-positieve lab resultaten in het voorstadium, dus bij de bloedafname en verzending. Verder leert u een diagnostisch plan op te stellen gebaseerd op klinische uitslagen van de Gezondheidsscreening man/vrouw en ontvangt u een flowchart met de mogelijkheden voor eventuele vervolgonderzoeken.

Specialisatie opleiding: Natuurgeneeskunde & fysiotherapie,Orthomoleculaire geneeskunde

Aanmelden via: https://www.rpsanitashumanus.com/diensten/rp-academy/scholingsaanbod/

Website: https://www.rpsanitashumanus.com/diensten/rp-academy/scholingsaanbod/

X