Ortho Linea

Type locatie: Op locatie

Plaats: Nijmegen

Opleiding: Basisopleiding geregistreerd darmtherapeut 18 d 2022

SBU: 980.00

Toelichting opleiding: In deze opleiding is er bijzondere aandacht voor de diagnostische mogelijkheden, therapeutische voeding-interventie, pre- en probiotische, fyto- en orthomoleculaire maatregelen en uit de diagnostiek voortkomende andere therapeutische maatregelen met betrekking tot het ecosysteem darm. Deze opleiding opent met een inleiding over diverse aspecten van het micro-ecosysteem van de darmen, zoals de rol van de in het darmmicrobioom aanwezige micro-organismen en hun taken om het complexe systeem te moduleren. Vervolgens worden onderzoeken besproken die disfuncties met betrekking tot het darmmicobioom duidelijkdiagnostisch detecteren. Hierop volgend worden therapeutische maatregelen behandeld. Er wordt geoefend om hiermee om te gaan. Verder introduceren we interdisciplinaire vakgebieden die vergaande mogelijkheden bieden voor de patiënt. Te denken valt aan colonhydrotherapie, specifieke kennis vanuit de Ayurveda over het benaderen van de darmen, de waarde vanuit de osteopathie met en de kijkop darmen, inzichten vanuit de Mayr-therapie, kennis over de gut-brainas, de rol van glycobiologie in de darmen. Er worden twee casussen ingeleverd. Er is een examenmoment halverwege de opleiding en een examenmoment aan het einde van opleiding.

Specialisatie opleiding: Orthomoleculaire geneeskunde

Aanmelden via: https://www.ortholinea.nl/darmtherapie/

Website: https://www.ortholinea.nl/darmtherapie/

X