Search

Sonnevelt Opleidingen

Type locatie: Fysieke locatie

Plaats: Amsterdam

Opleiding: Kinder Coach

 SBU: 572

Toelichting opleiding: Centraal in de opleiding Kindercoach HSP staat het leren luisteren en kijken naar kinderen zonder te oordelen. Je leert ouders (of leerkrachten of andere hulpverleners) te begeleiden in hulpvragen met betrekking tot gedrag, emoties, ontwikkelingsfasen of opvoeden in het algemeen, voornamelijk gericht op kinderen uit de basisschoolleeftijd. Je werkveld als kindercoach heeft raakvlakken met je sociale omgeving, scholen en de zorgsector. Tijdens het klassikale onderwijs is er veel ruimte voor praktijk, zoals bijvoorbeeld de begeleiding van een proefcliënt. Ook kruip je zelf regelmatig in de rol van het kind tijdens het oefenen van methodieken. Verder wordt er veel aandacht besteed aan jouw persoonlijke proces. De basis voor een goede coach is inzicht in eigen thema’s en terugkerende patronen. Aan het einde van de opleiding Kindercoach kun je: de eigen taal en wereld van (hooggevoelige) kinderen beter begrijpen. onderscheid maken tussen oorzaak en gevolg in opvoedingsproblemen. Inzicht geven in gedrag en ontwikkelingsproblematiek. Inzicht geven in de werking van het brein bij prikkelverwerking en emotieregulatie, ook specifiek voor hsp kinderen. kennis van contextuele hulpverlening en ontwikkelingspsychologie inzetten. effectieve coachmethodieken inzetten. grenzen en mogelijkheden binnen kinderhulpverlening herkennen. een coachtraject uitzetten en doorverwijzen waar nodig. een eigen professionele praktijk als kindercoach beginnen, met hooggevoeligheid als specialisatie. De volgende onderwerpen komen aan bod in de opleiding Kindercoach HSP : Introductie opleiding, opbouw coachtraject, basishouding kindercoach. Ontwikkelingspsychologie, werking van het brein bij (hooggevoelige) kinderen, coachvaardigheden. Contextuele hulpverlening, trends in de samenleving, rol en taak van de kindercoach. Prikkelverwerking, Stoornissen en trauma, doorverwijzing. Toepassing van methodieken Kinderen spiegelen, overdracht en tegenoverdracht, opvoedstijlen. Supervisie op het coachtraject Positieve psychologie Voeren van een eigen praktijk, afronding en evaluatie. NB. Als MBOG-lid krijg je €250 korting op de opleiding! Gebruik hiervoor code Vitaliteit250.

Specialisatie opleiding: Leefstijlgeneeskunde

Aanmelden via: www.sonneveltopleidingen.nl/opleidingen/kindercoach

Website: www.sonneveltopleidingen.nl/