Zoek

BIOK.center

Type locatie: Fysieke locatie

Plaats: Oud-Turnhout

Opleiding: BIOK Congres 2024 - The Big Five van veelvoorkomende aandoeningen: oorzaken en preventie

 SBU: 6

Toelichting opleiding: The BIG Five Niet-overdraagbare ziekten zoals onder meer hart- en vaatziekten, diabetes, obesitas, mentale aandoeningen (depressie) en neuro-degeneratieve aandoeningen (Alzheimer, Parkinson) zijn verantwoordelijk voor het overgrote deel van de ziektelast in Europa en van vermijdbare vroegtijdige sterfgevallen. Het verminderen van de ziektelast van deze zogenoemde ‘non-communicable diseases’ vereist een integrale en functionele benadering. Met gezondheidsbevordering en ziektepreventie kunnen we deze aandoeningen met wel 70% verminderen. Iets waarvoor, naast de WHO en de Europese Commissie, ook het BIOK zich sterk maakt in de komende jaren. Brede kijk: onderliggende factoren Tijdens het BIOK Congres op 27 september 2024 - The Big Five van veelvoorkomende aandoeningen: oorzaken en preventie - kijken we dan ook breed en bespreken we de belangrijkste ongeziene en dus onderbelichte onderliggende oorzaken die aan de basis liggen van niet-overdraagbare aandoeningen, zoals microbiële dysbiose, mitochondriale dysfunctie, luchtvervuiling, (neuro)inflammatie, ... Als we het ontstaansmechanisme beter leren begrijpen, kunnen we niet anders dan de aanpak van deze aandoeningen holistisch benaderen. Zo spelen we maximaal in op preventie, herstel van onderliggende verstoringen én zetten we in op gezondheidswinst! Vijf inspirerende sprekers Tijdens het ‘Big Five’ congres schetsen vijf inspirerende en professionele sprekers hun nieuwste inzichten op de herkomst en de aanpak van de vijf belangrijkste veelvoorkomende ziektes en de vijf grootste verstoorders van langdurige gezondheid. Ze bieden antwoorden op vragen zoals: Wat zijn de primaire oorzaken van deze aandoeningen? Wat kunnen we doen aan herstel van onderliggende disfuncties? Hoe zetten we breed in op preventie? Wat is het perspectief op de toekomst; hoe verminderen we de ziektelast met een integrale aanpak?

Specialisatie opleiding: Leefstijlgeneeskunde,Orthomoleculaire geneeskunde,Overige/Medisch

Aanmelden via: shop.biok.center/collections/opleidingen/products/congres-2024-the-big-five-van-veelvoorkomende-aandoeningen-oorzaken-en-preventie

Website: www.biok.center/opleiding/congres-2024-big-five-van-veelvoorkomende-aandoeningen-oorzaken-en-preventie