Zoek

VitEducatief

Type locatie: Online (Live stream)

Plaats: N/A

Opleiding: Studiemiddag Burn-out en de darm online

 SBU: 3

Toelichting opleiding: Er is een sterke band en wederzijdse invloed tussen darm, brein en bijnieren. Deze ‘as’ wordt gevormd door neurotransmitters, hormonen en andere bioactieve stoffen. Chronische uitputting, of een mentale- en fysieke burn-out heeft effect op de darm. Op zijn beurt kan de darm ook bijdragen aan het ontstaan en/of verergeren van de klachten die hiermee gepaard gaan. In deze studiemiddag werken we deze wederzijdse invloed uit, zodat duidelijk wordt welk effect chronische stress op het milieu en microbioom van de darm heeft, en hoe het milieu en dat zelfde microbioom de bijnier, en hersenen kunnen ondersteunen of juist ondermijnen. We bespreken de werkingsmechanismes, de bioactieve stoffen die hierbij betrokken zijn en uiteraard komen mogelijke interventies aan bod om bij chronische uitputting en overspannenheid niet alleen de bijnieren, maar ook de hersenen en de darm een mooie ondersteuning te bieden.

Specialisatie opleiding: Orthomoleculaire geneeskunde

Aanmelden via: viteducatief.nl/online-studiemiddag-burn-out-en-de-darm/

Website: viteducatief.nl/