Zoek

RP Academy - RP Sanitas Humanus

Type locatie: On demand

Plaats: N/A

Opleiding: Basiscursus Darmtherapie

 SBU: 48

Toelichting opleiding: Het maagdarmkanaal is hét basis-gezondheidsstelsel binnen het menselijk lichaam. Het heeft invloed op de algehele immuniteit en in het bijzonder op de slijmvliesimmuniteit, het hormoonsysteem en het geestelijk welbevinden. De zorg voor de darmen speelt een centrale rol in de preventieve gezondheidszorg. Hormonale disbalans, emotionele klachten, chronische vermoeidheid en ontstekingsziekten zoals (chronische)darmontstekingen, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen en allergieën, zijn slechts enkele voorbeelden van een ongezond darmbioom. Een gezond darmbioom kan bescherming bieden tegen potentiële ziekteverwekkers en voldoende neurotransmitters en ontstekingsremmende stoffen produceren. Darmgezondheid is essentieel voor de algemene gezondheid en staat aan de basis van een complementaire behandeling. Inhoud In deze basiscursus worden praktijkrelevante onderwerpen behandeld om het complexe systeem van de darm, met alle microbiologische en spijsverteringsprocessen te begrijpen. Daarnaast leert u passende behandelstrategieën te ontwikkelen, waarbij de patiënt centraal staat in de geïndividualiseerde therapie. Module 1 In de eerste module worden de fysiologische processen van het maagdarmkanaal besproken. Daarnaast wordt de microbiologische basis uitgelegd, die noodzakelijk is voor de behandeling en integreren we theorie en praktijk aan de hand van casuïstiek. De informatie van deze module vormt de basis voor de volgende modules. Module 2 Deze module staat de slijmvliesimmuniteit en de communicatie centraal van micro-organismen en hun eigenschappen binnen het darmbioom. Deze kennis is noodzakelijk om een passend therapieplan op te kunnen stellen. Dit biedt u de mogelijkheid om de behandeling op de patiënt af te stemmen en, waar nodig, bij te stellen. Module 3 (Laaggradige) ontstekingen binnen het maagdarmkanaal hebben een directe invloed op het algehele welbevinden en prestatievermogen van mensen. Het heeft o.a. invloed op endocriene processen en neurotransmitters. Geschat wordt dat 25% van de Nederlandse bevolking lijdt aan het prikkelbare darm syndroom (PDS). Dit is alarmerend, omdat er diverse chronische ziektebeelden uit kunnen ontwikkelen. Deze module staat daarom in het teken van de diagnostische en therapeutisch noodzakelijke opties met betrekking tot darmontsteking gerelateerde disfuncties en de samenhang en de gevolgen op het hormoon- en neurotransmittersysteem. Module 4 Tijdens de eerste drie modules zijn mogelijkheden aangereikt om een behandeling op te bouwen voor het maagdarmkanaal en darmbioom. De vraag is nu nog: wat, wanneer en hoe? Kennis, praktijkervaring en context-georiënteerd denken zijn hierbij van belang. Tijdens deze module leert u de systematiek voor het opbouwen van een flexibel therapieplan en maakt u kennis met relevante onderdelen die u hierin kunt opnemen. Module 5 Voeding is dé bron voor de verzorging van het darmbioom, maar kan ook juist tegenwerken. Welke voeding geschikt is bij verstoringen van het maagdarmkanaal en bij veranderingen van het darmbioom, is dus een belangrijk onderdeel van de regulatie van het maagdarmkanaal. Tijdens deze module wordt er ingegaan op de diagnostische en therapeutische mogelijkheden op het gebied van voeding, om zodoende voedingsinterventies in een darmtherapieplan te kunnen betrekken. Module 6 Een succesvolle en stabiele maagdarmregulatie vraagt om nadenken en verdieping. Er is immers een grote diversiteit aan patiënten en verstoringen. Deze laatste module staat daarom in het teken van casuïstiek. Er worden actuele casussen uit de praktijk besproken en er worden passende therapieplannen opgesteld. Voor deze dag dient u een eigen casus voor te bereiden (anamnese, diagnostiek en opstellen van een therapieplan). Hiervoor is een Basisscreening darm inbegrepen.

Specialisatie opleiding: Integrative medicine,Orthomoleculaire geneeskunde,Overige/Medisch

Aanmelden via: www.rpsanitashumanus.com/darmtherapie-286/

Website: www.rpsanitashumanus.com/darmtherapie-286/