Search

RP Academy - RP Sanitas Humanus

Type locatie: N/A

Plaats: N/A

Opleiding: Verdiepingscursus Darmtherapiespecialist

 SBU: 50

Toelichting opleiding: U bent professional in de gezondheidszorg en u heeft de basiscursus Darmtherapie succesvol afgerond. Deze zesdaagse verdiepingscursus is een vervolg op de basiscursus Darmtherapie, voor alle collega’s waarbij darmtherapie een centrale positie inneemt in de complementaire praktijk. In deze praktijkgeoriënteerde cursus wordt nog dieper ingegaan op alle relevante, veelvoorkomende uitdagingen met betrekking tot fecesdiagnostiek en darmregulatie. Na deze cursus kunt u gepersonaliseerde darmtherapie toepassen, zodat u ook de patiënten met de meer ingewikkelde problematiek succesvol kunt behandelen. Inhoud Aan de hand van casuïstiek, vergaart u kennis over o.a. chronische darmontstekingsziekten, neurotransmitter- en endocriene disfuncties, therapeutische uitdagingen, darmtherapie voor kinderen en mitochondriale energieverzorging vanuit de darmen. De genetische darmbiota sequentiëring en de rol van de darmbacteriën in de aanleg voor bepaalde ziekten en gezondheid komen uitgebreid aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op de nieuwste inzichten m.b.t de microbiota, enterotypen en de informatie die door de ‘next generation PCR-diagnostiek’ mogelijk is. Tijdens de training worden chronische darmontstekingen besproken, zoals PDS, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en diverticulitis. Vanuit deze context wordt de rol van voedingsallergieën en voedingsintoleranties belicht en de mogelijkheid om door middel van voeding de (darm)gezondheid te ondersteunen. De maagdarmfuncties en het darmbioom hebben een dominante invloed op de cellulaire energieverzorging, het hormoon- en neurotransmittersysteem en de productie van exorfinen en daarmee op het ontstaan van multicausale gezondheidsklachten. Tijdens de cursus leert u de kennis hieromtrent te combineren met de juiste diagnostische onderzoeken, zodat u een effectief en inclusief therapieplan kunt opstellen. Apart onderdeel daarin vormt de darmtherapie bij kinderen tot 12 jaar. Immers, kinderen zijn geen kleine volwassenen. U leert wanneer welk diagnostisch onderzoek nuttig is en hoe een behandelstrategie op een kind kan worden aangepast. Bij het opstellen van een therapieplan, vormen complexe en multicausale gezondheidsstoringen een uitdaging in de praktijk. U leert o.a. hoe om te gaan met reguliere medicatie tijdens de darmtherapie. De laatste cursusdag staat in het teken van casuïstiek. Er worden actuele casussen uit de praktijk besproken en er worden passende therapieplannen opgesteld. Voor deze dag dient u een casus uit eigen praktijk voor te bereiden (anamnese, diagnostiek en opstellen van een therapieplan).

Specialisatie opleiding: N/A

Aanmelden via: www.rpsanitashumanus.com/darmtherapiespecialist-289/

Website: www.rpsanitashumanus.com/diensten/rp-academy/