Zoek

ReThink Foundation

Type locatie: Fysieke locatie

Plaats: Van der Valk in HOUTEN

Opleiding: Oestrogeendominantie

 SBU: 4

Toelichting opleiding: Deel 1: In tegenstelling tot bij de meeste diersoorten overleven bij mensen de meeste vrouwen vlot de dag waarop de menopauze optreedt. Ondanks het feit dat de peri- en postmenopauzale periode bij een substantieel deel van de vrouwen met heel wat klachten gepaard gaat, kan dit niet als een ziekte worden beschouwd. En toch wordt er bij menopauzale vrouwen ook heel wat medicatie voorgeschreven, vaak in de vorm van synthetische hormonen, om symptomen aan te pakken die gerelateerd zijn aan menopauzale oestrogeendeficiëntie. Dit terwijl we zien dat de premenopauzale periode (de +/- 10 jaar die de menopauze vooraf gaan) vaak net met een dominantie van oestrogenen gepaard gaat, waarin de oestrogene load net veel hoger ligt en waarbij 20% van de vrouwen hier op één of andere manier klachten van ervaart. Hoe komt dit? En is dit altijd zo geweest? Kan dit ook na de menopauze nog voorkomen? Welke factoren kunnen hierbij aan de oorzaak liggen? En wat kunnen we eraan doen? Op deze vragen zal Dr. Jos Opheide in dit symposium een antwoord bieden, waarbij hij ook de kliniek duidelijk zal belichten. Dit alles samen met de raakvlakken in andere systemen in het lichaam (zoals de schildklier, histamine, gluten) en voorbeelden uit de praktijk. Deel 2: Door de maatschappelijke veranderingen in de afgelopen decennia blijken vrouwen meer stress te ervaren als moeder, vrouw, gezinsmanager, werknemer of als mantelzorger. Daarbij verschilt de wijze waarop vrouwen omgaan met dreigende situaties die stress kunnen veroorzaken. Zo kan de klassieke reactie van vechten of vluchten vooral bij mannen een neiging zijn. Vrouwen zouden daarentegen meer kunnen neigen naar een tend-and-befriend-strategie ofwel kiezen voor socialisatie om veiligheid te creëren. In fysiologische respons hierop reageren vrouwen door makkelijker het knuffelhormoon oxytocine aan te maken. Die interactie tussen de verschillende signaalstoffen bij stressbeleving staat mede onder toezicht van de gonaden en kan mogelijk de verschillen verklaren bij stressadaptatie tussen mannen en vrouwen. Tijdens dit deel van het seminar wordt uitgebreid gekeken naar de relaties tussen de verschillende hormoonassen en de mogelijke rol hierbij van sexualisatie van de buikbrein-as bij stressadaptatie. Voorts komen de interventiemogelijkheden aan bod. leerdoelen: • samenhang van fysiologische werkingsmechanismen bij vrouwelijke stress coping begrijpen • inzage hebben in de functionaliteit van de entero-hepatische kringloop bij detoxificatie • context afhankelijke interventies toepassen bij verstoorde stressadaptatie

Specialisatie opleiding: Orthomoleculaire geneeskunde

Aanmelden via: www.rethinkfoundation.nl/seminar/oestrogeendominantie-live-seminar/

Website: www.rethinkfoundation.nl