Zoek

VitEducatief

Type locatie: Online (Live stream)

Plaats: N/A

Opleiding: Studiemiddag Methylatie

 SBU: 3

Toelichting opleiding: Methylatie of methylering is een van de meest essentiële metabole functies van het lichaam. Het is een enzymafhankelijk proces dat enorm vaak plaatsvindt in elke cel, elke minuut. De kwaliteit van ons leven en onze gezondheid hangt nauw samen met onze capaciteit om te methyleren. Ons methyleringsvermogen is echter gevoelig voor invloeden van de omgeving en neemt af naarmate we ouder worden. Dit wordt dan ook direct gerelateerd aan allerlei leeftijdsgebonden aandoeningen.

Specialisatie opleiding: Orthomoleculaire geneeskunde

Aanmelden via: viteducatief.nl/agenda/

Website: viteducatief.nl/