Zoek

Nutritionele oncologie; anders kijken naar kanker

Artikel – Door Gabriël Devriendt

In de klinische praktijk is het onmogelijk om de etiologie van kanker te determineren. Soms wordt het toegeschreven aan predispositie (‘het zit in de familie’), of zoals een vooraanstaande groep wetenschappers meldden, aan ‘toeval’.2 Omwille van deze onmogelijkheid bestaat er geen kankertherapie die werkt op het oorzakelijke gegeven. Redenen genoeg om na te gaan wat de werkelijk oorzaak is en of er geen andere mogelijke behandelingen bestaan.

 

Onderzoek naar kanker dateert al van de jaren ’70: Richard Nixon tekende in 1971 The National Cancer Act om kankeronderzoek aan te zwengelen. Kanker blijft echter nog altijd een belangrijke doodsoorzaak. In 2018 was het dat voor 30% van de Vlaamse mannen en 23% van de Vlaamse vrouwen. Men behandelt kanker wanneer deze detecteerbaar en reeds ontwikkeld is: het lijkt erop dat enkel het gevolg wordt behandeld en de oorzaak onbehandeld blijft. Zo stelde Christina Curtis, oncoloog en hoogleraar genetica aan de Universiteit van Stanford, vast dat bij 42 tot 55% van de vrouwelijke patiënten kanker binnen twintig jaar recidiveert.1

 

Paradoxaal is de gangbare kankertherapie gebaseerd op het gebruik van carcinogenen; zoals chemotherapie, bestralingstherapie, gentherapie en virotherapie. Het eindpunt van deze therapieën ligt niet in de genezing van tumoren, maar in de reductie (downstaging) ervan. De resultaten van deze behandelingen blijken dan ook veelal tijdelijk.3-5 Deze therapieën zijn eveneens in tegenspraak met de fundamentele principes van de klinische geneeskunde ‘primum non nocere’ ofwel ‘berokken allereerst geen schade’ aan de patiënt.6,7

 

Borstkanker bijvoorbeeld wordt gezien als een probleem louter gerelateerd aan de borst. Buiten amputatie en chemotherapie, eventueel bestraling, wordt deze behandeld als een zuiver hormonaal probleem (bijvoorbeeld door SERM’s, LHRH-analogen en aromataseremmers). In de praktijk blijkt echter dat naast verstoring in de hormoonhuishouding – bijvoorbeeld door bepaalde stoffen – de patiënt ook chronische nutritionele tekorten, en verstoringen in het immuun-, neurologische en detoxificatiesysteem heeft. Bijvoorbeeld een probleem in de oestrogeendetoxificatie en beschadiging van de darmmucosa. Deze tekorten en verstoringen worden evenwel normaliter niet behandeld, noch in kaart gebracht. Slechts één van de verschillende oorzaken wordt dus aangepakt waardoor de patiënt slechts tijdelijk ‘genezen’ is.

 

Lees het gehele artikel vanaf pagina 32 in OrthoFyto 2/22. MBOG leden ontvangen OrthoFyto middels hun lidmaatschap.

 

 

Bronvermelding:

 1. Curtis. C. Abstract GS3-06: Dynamics of breast cancer relapse reveal molecularly defined late recurring ER-positive subgroups: Results from the METABRIC study. Cancer Research 79(4 Supplement):GS3-06-GS3-06 February 2019.
 2. Tomasetti, C., Li, L., & Vogelstein, B. (2017). Stem cell divisions, somatic mutations, cancer etiology, and cancer prevention. Science (New York, N.Y.), 355(6331), 1330–1334.
 3. Bukhtoyarov O, Samarin D. Pathogenesis of Cancer: Cancer Reparative Trap. Journal of Cancer Therapy 6(5):399-412 May 2015.
 4. Mahvi, D. A., Liu, R., Grinstaff, M. W., Colson, Y. L., & Raut, C. P. (2018). Local Cancer Recurrence: The Realities, Challenges, and Opportunities for New Therapies. CA: a cancer journal for clinicians, 68(6), 488–505.
 5. Blevins Primeau A. Cancer Recurrence Statistics. November 30, 2018 Cancer Therapy advisor. Geraadpleegd op 25 februari 2022 via www.cancertherapyadvisor.com/home/tools/fact-sheets/cancer-recurrence-statistics/
 6. Li, B.et al. (2020). Therapy-induced mutations drive the genomic landscape of relapsed acute lymphoblastic leukemia. Blood, 135(1), 41–55.
 7. Chen EY, Haslam A, Prasad V. FDA Acceptance of Surrogate End Points for Cancer Drug Approval: 1992-2019. JAMA Intern Med. 2020;180(6):912–914.
 8. Berger, E., Delpierre, C. et al. & EnviroGenoMarkers (2018). Association between low-grade inflammation and Breast cancer and B-cell Myeloma and Non-Hodgkin Lymphoma: findings from two prospective cohorts. Scientific reports, 8(1), 10805.
 9. Coussens, L. M., & Werb, Z. (2001). Inflammatory cells and cancer: think different!. The Journal of experimental medicine, 193(6), F23–F26.
 10. Pierce, B. L., Ballard-Barbash, R. et al. (2009). Elevated biomarkers of inflammation are associated with reduced survival among breast cancer patients. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 27(21), 3437–3444.
 11. Zhaojun X, Xiaobin C, Juan A, Jiaqi Y, Shuyun J, Tao L, Baojia C, Cheng W, Xiaoming M. Correlation analysis between preoperative systemic immune inflammation index and prognosis of patients after radical gastric cancer surgery: based on propensity score matching method. World J Surg Oncol. 2022 Jan 3;20(1):1.
 12. Tanaka M. Kumar D. Franceshi C. Singh, K. Mitochondrial dysfunction is a hallmark of cancer cells. Mitochondrial DNA and Cancer Epidemiology Workshop September 7-8, 2006, Bethesda, Maryland Cancer Res 2007; 67: (2). January 15, 2007.
 13. Seyfried T. N. (2015). Cancer as a mitochondrial metabolic disease. Frontiers in cell and developmental biology, 3, 43.
 14. Novak K. (2004). Epigenetics changes in cancer cells. MedGenMed : Medscape general medicine, 6(4), 17.
 15. Bokyung Sung, Sahdeo Prasad, Subash C. Gupta, Sridevi Patchva, Bharat B. Aggarwal, Chapter 3 – Regulation of Inflammation-Mediated Chronic Diseases by Botanicals. Editor(s): Lie-Fen Shyur, Allan S.Y. Lau, Advances in Botanical Research, Academic Press, Volume 62, 2012, Pages 57-132.
 16. Guidetti, G., Di Cerbo, A., Giovazzino, A., Rubino, V., Palatucci, A. T., Centenaro, S., Fraccaroli, E., Cortese, L., Bonomo, M. G., Ruggiero, G., Canello, S., & Terrazzano, G. (2016). In Vitro Effects of Some Botanicals with Anti-Inflammatory and Antitoxic Activity. Journal of immunology research, 2016, 5457010.
 17. Mahmoud, A. M., & Ali, M. M. (2019). Methyl Donor Micronutrients that Modify DNA Methylation and Cancer Outcome. Nutrients, 11(3), 608.
 18. Wesselink, E., Koekkoek, W., Grefte, S., Witkamp, R. F., & van Zanten, A. (2019). Feeding mitochondria: Potential role of nutritional components to improve critical illness convalescence. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 38(3), 982–995.
 19. Huang, J., Plass, C., & Gerhauser, C. (2011). Cancer chemoprevention by targeting the epigenome. Current drug targets, 12(13), 1925–1956.
 20. Polakowski CB, Kato M, Preti VB, Schieferdecker M., Ligocki Campos AC. Impact of the preoperative use of synbiotics in colorectal cancer patients: A prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study. Nutrition. 2019 Feb;58:40-46. Epub 2018 Jul 11. PMID: 30278428.
 21. Eisenstein M. Tea for tumours. S6 Nature vol 566 7 february 2019.
 22. Bougnoux, P., Hajjaji, N., Ferrasson, M. N., Giraudeau, B., Couet, C., & Le Floch, O. (2009). Improving outcome of chemotherapy of metastatic breast cancer by docosahexaenoic acid: a phase II trial. British journal of cancer, 101(12), 1978–1985.
 23. Buck K, Zaineddin AK, Vrieling A et al. Estimated enterolignans, lignan-rich foods, and fibre in relation to survival after postmenopausal breast cancer. Br J Cancer. 2011 sep 13.
 24. Kang, X., Zhang, Q., Wang, S., Huang, X., & Jin, S. (2010). Effect of soy isoflavones on breast cancer recurrence and death for patients receiving adjuvant endocrine therapy. CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l’Association medicale canadienne, 182(17), 1857–1862.