Zoek

BLOG – door Sjoerd Knobben

Onze zorgvisie en gezondheidscrisis ( 9 min leestijd)

Dit artikel is onderdeel van een reeks van artikelen dat gaat over wat centraal staat in de problemen van vandaag. Dit deel gaat over hoe slecht het eigenlijk gaat met onze gezondheid en waardoor verbetering wordt verhinderd. In deel drie valt te lezen waar onze genen vandaan komen en wat elk mens anno nu nodig heeft voor gezondheid.

Deel 1: Narcisten aan de macht, maar is dat wat we willen?

Deel 2: Onze zorgvisie en gezondheidscrisis

Deel 3: Jager-verzamelaars – Gelijkwaardig, vitaal en sociaal verbonden

Deel 4: Covid-19 wetenschap en belangrijke feiten

Onze gezondheidscrisis en zorgvisie

Zou het kunnen zijn dat de problemen met onze gezondheid en maatschappij iets te maken heeft met hoe we vroeger leefden? Kan dat bestaan ons iets leren om onze maatschappij te verbeteren en hoe we onze leiding beter kunnen organiseren?

Genoeg wetenschappers en artsen geven hier een duidelijk antwoord op, echter wordt dit niet (voldoende) gehoord. De centrale boodschap in het eerste artikel stel ik als de voornaamste reden. Daarnaast is voor het voor alle mensen moeilijk om te veranderen hoe we al denken. Dat onze perceptie hierbij storend is zal ik toelichten.

Darwin en evolutietheorie heeft de biologie ingrijpend veranderd en hoe de mens bekeken wordt. Evolutie is overigens feit en theoretisch denkkader (paradigma) van de biologie (35). Net zoals dat de evolutie van ons heelal wordt beschreven door astrofysici en alles verklaard wordt. Althans zover we kunnen. Zo zien we om de zoveel tijd nieuwe varianten van covid-19. Dit is een gevolg van biologische evolutieprocessen, waarin mutatie en natuurlijke selectie centraal staan. Ook het feit dat bacteriën steeds antibioticaresistenter worden of dat een deel van de mens nu blank is, zijn andere voorbeelden van evolutie en aanpassing. Evolutie verklaart eigenlijk elk biologisch detail (35) en toch integreert het maar moeilijk.

Wat het lastig maakt is dat het niet letterlijk en direct voor onze ogen gebeurd. Evolutie is eigenlijk het verloop van de (biologische) natuur. Zo zorgt de verdamping van water dat de onzichtbare deeltjes uiteindelijk een regenwolk vormt. Net zoals dat we dachten dat bliksem en onweer de goden waren, geeft kennis van bepaalde natuur- en biologische processen zicht op wat er werkelijk gebeurd.

Daarbij speelt religie en culturele achtergrond enorm mee. In de VS is religie nog een zeer sterk aanwezige factor en daarmee ook op de medische wereld. Dat was het van oudsher al.

Het wordt tijd dat onze visie op ziekte/gezondheid en gezondheidszorg ook evolueren.

Onze gezondheidscrisis als symptoom van falend leiderschap

Ons meerkoppig probleem uit zich ook in onze gezondheidszorg. Hoewel onze wetenschappelijk en medische kunde enorm is en prachtige dingen worden bereikt, zoals vaccins, zit er ook een onwetende en maatschappij schadende kant aan vast. Het gaat om verbetering brengen en niet zozeer de keuze van een ‘kant’.

Wetenschapper dr. Joseph E. Pizzorno Jr., is een van ’s werelds toonaangevende autoriteiten op het gebied van op wetenschap gebaseerde natuurlijke en integratieve (evolutionaire) geneeskunde. Hij werd in december 2000 door president Clinton benoemd tot lid van de ‘White House Commission on Complementary and Alternative Medicine Policy’ en door de regering van president Bush in 2002 tot het ‘Medicare Coverage Advisory Committee’.

Hij praat over een menselijke gezondheidscrisis en zegt: “De incidentie van bijna elke chronische ziekte is de afgelopen 50 jaar in elke leeftijdsgroep onophoudelijk toegenomen”….

“Waarom faalt het gezondheidszorgsysteem – dat duidelijk verschillende gebieden van groot succes kent – overal dramatisch? Omdat de veelvoorkomende oorzaken van ziekte niet worden aangepakt”.

Zijn verhaal staat in het artikel. Lees “uitleg waarom we medisch de verkeerde focus hebben en de gezondheidscrisis als gevolg”.

Van infectieziekten naar welvaartsziekten

In de loop van 6-8 generaties, maar vooral in de laatste 2-3 generaties, is er een epidemie ontstaan van obesitas en niet-infectieuze degeneratieve ziekten die bekend staan ​​als beschavingsziekten of welvaartsziekten (14).

Op dit moment worden verwesterde bevolkingsgroepen geplaagd door een overvloed aan deze chronische degeneratieve ziekten, waaronder obesitas, diabetes type 2, atherosclerose, coronaire hartziekten, beroertes, auto-immuunziekten, essentiële hypertensie, kanker, osteoporose, en meer, en het aantal van deze ziekten neemt ook snel toe in ontwikkelende landen (14). Dit geldt net zo voor psychische (depressie, ADHD, angststoornissen, enzovoort), wat in feite neurologische aandoeningen zijn (alzheimer, parkinson, MS, migraine, enzovoort). De psyche, het geweten, gevoelens en bewustzijn zijn namelijk uitingen van breinprocessen en interne communicatie met de rest van het lichaam.

Dat we meer ziekte waarnemen heeft weinig te maken met betere diagnostische middelen of eerdere screening, wat vaak als leidend argument wordt gebruikt. Daarbij worden we al een tijd niet (gemiddeld) meer ouder en dus ook dat argument, is ongeldig of heel zwak. De toename van chronische ziekte in ontwikkelende landen geeft al wat aan en daarbij het volgende.

Zwaarlijvigheid en chronische welvaartsziekten zijn zeldzaam of vrijwel afwezig bij jager-verzamelaars en andere niet-westerse populaties (14). Jager-verzamelaars worden overigens gewoon 70 en zelfs ouder (14,15,16,17,18). Het gaat hier niet om ‘het gemiddelde leeftijd argument’. Zowel op jonge en op oudere leeftijd zijn zij kerngezond, in tegenstelling tot de westerse mens en dat is belangrijke informatie. Sterk bewijs is ook dat wanneer jager-verzamelaars naar westerse voeding en leefstijl switchen, zij dezelfde ziekten krijgen als wij.

Onderzoekers schrijven dat mensen die als jagers-verzamelaars leven opmerkelijk zijn vanwege hun uitstekende metabole en cardiovasculaire gezondheid en worden daarom vaak gebruikt als modellen in de volksgezondheid, in een poging de fundamentele, evolutionaire oorzaken van welvaartsziekten te begrijpen (17).

Verderop zal ik wat vertellen wat het leven van jager-verzamelaars ons kan leren betreft leiderschap en maatschappelijke keuzes.

Welvaartszieken zijn niet zozeer genetisch, maar hoofdzakelijk epigenetisch (leefstijl)

In lijn met de informatie dat jager-verzamelaars ons tonen, zeggen talloze wetenschappelijke bronnen dat onze chronische welvaartsziekten maar zeer beperkt te verklaren zijn door genetica of ‘foute genen’. Zo zeggen deze onderzoekers dat: “De huidige afname van jaren zonder chronische ziekte eerder te wijten is aan ‘nurture’ (leefstijl) dan aan ‘nature’ (genen). Minder dan 5% van de typisch westerse ziekten is namelijk maar te wijten aan genetische factoren” (19). Vooral chronische welvaartsziekten zijn dus niet zozeer ons lot, maar genen geven wel een kwetsbaarheid of aanleg tot een kenmerk. Zo verschillen we allemaal licht in bijvoorbeeld minder goed cafeïne of alcohol ontgiften of foliumzuur omzetten (zoals ik en velen dat hebben). Dat hoeft dus niet per se een probleem te worden.

Verder schrijven ze: “Het oplossen van het conflict tussen de omgeving en ons oude genoom (genetica) is misschien wel de enige effectieve manier voor ‘gezond ouder worden’, en om dit te bereiken moeten we misschien terugkeren naar de levensstijl van het paleolithische tijdperk dat vertaald is naar de cultuur van de 21e eeuw.” (19).

Evolutie gaat namelijk niet zo snel en de overstap van ons bestaan als jager-verzamelaar 10.000 jaar geleden naar landbouw (landbouwrevolutie) of 250 jaar naar een industriële samenleving (industriële revolutie Engeland), is evolutionair gezien erg kort. Het genenpakket heeft dan nog niet voldoende de mogelijkheid gehad om zich aan te passen en dit lukt beslist niet na 250 jaar. Dat een deel van ons bijvoorbeeld koemelk kan verteren hoeft niet te betekenen dat het in grote mate gezond voor ons is. Ik zou dus niet gaan zitten wachten op de genetisch aanpassing.

Het ‘jonge’ wetenschappelijke veld epigenetica maakt inzichtelijk hoe leefstijlomstandigheden, de werking van ons cellen veranderd door hoe onze cellen het DNA (genen) ‘aflezen’ (via methylatie, acetylatie). Ons totale DNA pakket is als ‘het boek met alle informatie van en voor ons lichaam’, dat van generatie tot generatie vrijwel niet veranderd. Hoe onze cellen het boek gebruiken en welke pagina’s afgelezen worden, kan snel veranderen en is afhankelijk van leefstijl. Een koude douche slingert bijvoorbeeld de op evolutie gebaseerde (epi)genetische programma’s (genen) aan en leiden tot gezonde effecten. Daar zijn we voor gemaakt, want we komen namelijk uit een ijstijd of koude nachten enzovoorts.

Epigenetische processen zijn net als genetica gebaseerd op het verleden en evolutie. Overigens laat onderzoek ook zien dat ook epigenetische ‘programmering’ overerfbaar is van ouder op kind. Lees “epigenetica, leefstijl en ziekten”.

Leefstijlgeneeskunde (evolutionaire geneeskunde) houdt zich hier mee bezig, maar wil ondanks grootschalig wetenschappelijk bewijs, maar niet structureel worden opgenomen in de gezondheidszorg. Evolutie als denkkader wordt maar moeilijk opgenomen, omdat onze manier van denken nog sterk wordt getekend door dualisme (scheiding lichaam en geest), reductionisme (opdelen in brokken – hokjes denken) en creationisme (iets ontstaat uit niets) dat voortkomt uit onze joods-christelijke cultuur. We zien dan alles in de wereld (overmatig) als een hiërarchie (rangorde) en onverbonden (convergent denken). Door de ogen van de natuur bestaat er echter geen echte hiërarchie en is alles verbonden. Dit is geen uniek idee en bestaat al 3000 jaar in Azië. Het maakt het wel allemaal heel complex, maar het is bijvoorbeeld niet correct dat (chronische) ziekte spontaan ontstaat (creationisme).

Evolutionair denken dat meer divergent (systemisch) denken kenmerkt, staat vaak haaks op ideeën die voortkomen uit creationisme, dualisme en (overmatig) reductionisme. Daarbij toont biologische evolutie ons als ‘maar’ een dier met een grote neo-cortex en dat wringt natuurlijk met ons idee van superioriteit (narcisme).

Evolutionaire geneeskunde vs reguliere geneeskunde

De reguliere geneeskunde praktiseert niet evolutionaire geneeskunde en de (meeste) medici zijn voor de duidelijkheid niet evolutionair onderlegd. Dit is vrij bizar aangezien evolutie sinds Charles Darwin het denkkader (paradigma) is van de biologie en geneeskunde is gebaseerd op biologie. Lees “Evolutionaire geneeskunde vs reguliere geneeskunde”.

Het idee dat een goed begrip van evolutie belangrijk is bij de preventie en behandeling van (menselijke) ziekten wordt al lang tijd erkend (20). In het begin van de jaren zestig werd gesteld dat niets in de biologie pas echt logisch is, behalve wanneer het bekeken wordt in het licht van evolutie. In de reguliere geneeskunde is men vooral bezig met de proximale (dichtbije) oorzaken van ziekten. Dit leidt dikwijls tot symptomatologisch redeneren en behandelen en het gericht zijn op het reduceren van pijn of klachten. Dat is overigens ook belangrijk en onderdeel van de totaal oplossing, maar dit alleen levert geen ware gezondheidswinst.

Lees voor verheldering het verhaal over “de mensen van downstream”.

In de evolutionaire geneeskunde en bijvoorbeeld het nauw verwante wetenschappelijke veld psychoneuroimmunologie, wordt er gekeken naar de ultieme ofwel verdere en diepere oplossing en evolutionaire reden voor het ontstaan van ziekte (ziektefilm). Hierdoor is de behandeling gericht op het herstellen van onderliggende mechanismen die ten grondslag liggen aan gezondheid (20).

Evolutionaire geneeskunde en divergent denken geeft oplossingen en oorzaken in plaats van alleen DE oplossing en DE oorzaak.

Leefstijlgeneeskunde levert een robuust en weerbare lichaam, waarbij een sterk goed functionerend immuunsysteem zich prima kan weren, tegen bijvoorbeeld pathogenen als covid-19 en in principe ook toekomstige! Die zullen zeker komen!! We kunnen de microbiële wereld niet uitroeien en hebben ze zelfs nodig. Het werkt niet om er zo angstig en vijandig mee om te gaan en bovendien komen we niet tot leven..

“When solving problems, dig at the roots instead of just hacking at the leaves” 

-Anthony J. D’angelo

Vroeger voldeed de proximale kijk meer

Nogmaals, de reguliere geneeskunde kan fantastische dingen. Vaccins zijn een aanwinst en in de tijd dat infectieziekten onze grootste uitdaging was, voldeed de proximale kijk op ziekte wellicht. Ook voor infectieziekten (zoals covid-19) kunnen meerdere oplossingen en methoden naast elkaar bestaan.

We zien dat de huidige proximale benadering niet meer de aangewezen methode van denken en handelen kan zijn, ook omdat het financieel onbetaalbaar wordt om zoveel chronisch zieke mensen te helpen. Vele van de aandoeningen zijn terug te dringen en het voorkomt erger. Daarnaast praten we over het vergroten van kwaliteit van leven!

“Superior doctors prevent the disease, mediocre doctors treat the disease before evident, inferior doctors treat the full-blown disease”.

-Huangdi Neijing (2600 v Chr.) Chinesees medisch geschrift.

Wanneer een platte wereld tot je verdienmodel behoort, dan is een ronde wereld niet zo ‘interessant’ en moeilijk waar te nemen. De evolutionaire (ultieme) kijk en behandelwijze, gaat vaak over voeding en leefstijl en bevordert gezonde zelfredzame mensen. Dat is voor industrieën, zoals de gezondheidszorg niet zo interessant, aangezien dit weinig geld oplevert.

Een voorbeeld waarin dit allemaal samenkomt is het verhaal over vet en cholesterol in voeding en dat dit schadelijk zou zijn. Wetenschapper dr. Ancel Keys heeft in de vorige eeuw met behulp van de suikerindustrie (‘Big Sugar’) het idee neergezet, dat het eten van vet of cholesterol leidt tot hart- en vaatziekten. De ‘diet-lipid heart’ hypothese heeft lang standgehouden, maar is weerlegd en klopt dus niet (21). Veel mensen zijn nog steeds onterecht bang voor (verzadigd) vet en cholesterol in voeding. Ancel Keys vervalst zijn onderzoek en gebruikte zijn tentakels, om invloed te hebben bij meerdere gezaghebbende organisaties. Dit schadelijke idee en vele andere circuleren nog steeds rond en hadden nooit voet aan de grond gekregen, wanneer men evolutionair denken gebruikt en biologische feiten in ogenschouw neemt.

Verdere onderbouwing evolutionair denken en verband met covid-19

Evolutionaire biologische kennis en daardoor zicht op biologische mechanismen en de vele gedegen gerandomiseerde studies (RCT’s), tonen een oorzaak en gevolg relatie aan en het nut van vitamine D of andere nutriënten (bij tekorten). Het is hartstikke veilig, gemakkelijk en goedkoop. Misschien is dat laatste juist het probleem.

Zie overzicht studies: “Vitamin D for COVID-19: Meta analysis of 158 studies”.

Lees “pleidooi van 100 wetenschappers en artsen voor gebruik van vitamine D tegen covid-19“.

Tekorten, dus ook mild, doen schade en verminderen onze gezondheid en de kracht van ons immuunsysteem. Hiervan is een ellendig lange lijst wetenschappelijk onderzoek en bewijs, echter willen velen de wereld liever plat houden, onbewust dan wel bewust, om verschillende redenen.

In onze huidige samenleving komen deals, complotten en lobbyen vaak op hetzelfde neer. Ze geven prestaties en bepaalde vooruitgang, maar ook schade en achteruitgang. De juiste remmingen en bijsturing zijn meer nodig. Het gaat erom om wat er wordt gestimuleerd (gefinancierd) in de wereld en wat daardoor niet: Wie betaald, bepaald.

Het is daarmee vooral een kwestie van goed leiderschap of beter gezegd een gebrek daaraan.

Vervolg het lezen bij de volgende artikelen van deze reeks.

Vorige artikel:

Deel 1: Narcisten aan de macht, maar is dat wat we willen?

Huidige artikel: Deel 2: Onze zorgvisie en gezondheidscrisis

Deel 3: Jager-verzamelaars – Gelijkwaardig, vitaal en sociaal verbonden

Deel 4: Covid-19 wetenschap en belangrijke feiten

Bronnen: Zie hiervoor het eerste artikel.

 

Sjoerd Knobben is o.a. psycholoog en klinisch therapeut in Psycho-Neuro-Immunologie hij schrijft op persoonlijke titel voor o.a.  KPNI.nl en MBOG.

https://www.upotential.nl/post/gezondheidscrisis-en-zorgvisie