Search

De kracht van een ondernemersmindset

Een ondernemer in de complementaire zorg heeft de ultieme kans om zijn of haar praktijk zo in te richten dat het helpt om maximale impact te creëren op het leven van zo veel mogelijk cliënten en patiënten. Maar ook op het eigen leven, zodat het werk elke dag met plezier en voldoening uitgeoefend kan worden. 

Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat het een fijne omzet oplevert. Want een zorgondernemer neemt meer risico dan iemand die loondienst werkt. Dus is het verstandig om te zorgen voor voldoende financiële buffers. Voor tegenvallers, zoals velen recent met de coronaperiode aan den lijve hebben ondervonden. Maar je kunt als ondernemer zelf ook ziek worden of tijdelijk even minder willen of kunnen werken. Bijvoorbeeld om wat extra tijd door te kunnen brengen met naasten of omdat je tijdelijk de zorg voor ouders op je wilt nemen. In die zin is het niet alleen in het eigen belang, maar ook in dat van dierbaren dat de onderneming financieel goed draait.
Het ondernemerschap biedt in principe alle ruimte om het leven zo in te richten dat er een optimale balans ontstaat tussen werk en privé en je zelfs je dromen kunt waarmaken. Maar dan moet je wel kansen en mogelijkheden benutten en regelmatig verkennen, en vooral ook jezelf de ruimte geven om daarin te groeien. Daarvoor is een ondernemersmindset nodig. Dat is iets wat elke ondernemer kan leren en zichzelf eigen kan maken. 

Een zelfstandig werkend zorgprofessional is namelijk tegelijkertijd ondernemer en dat is ook een vak. Het vergt vaardigheden en een andere manier van denken. Die mindset is meer bepalend voor de groei van het bedrijf dan je wellicht voorziet. Dan gaat het niet per se over groei in termen van groter worden, maar eerder om dát te kunnen doen waar je echt blij van wordt en jouw cliënten op de meest optimale manier mee geholpen zijn.
Een ondernemersmindset laat zich kenmerken door een open mindset, gericht op groei. Want op elk niveau van ondernemerschap ontstaan nieuwe uitdagingen en liggen er ook weer nieuwe kansen en mogelijkheden in het verschiet. Er is in ondernemersland namelijk zo veel meer mogelijk dan je vaak zelf kunt bedenken.
Veel ondernemers blijven vaak staan op het niveau waar ze als vanzelf naartoe zijn gegroeid. Op zich is daar niets mis mee. Maar als je merkt dat je daardoor de balans tussen privé en werk kwijtraakt, of je voelt je knel zitten in de bureaucratie van de verzekeraar, dan is het goed om andere mogelijkheden te verkennen. Want dat ondernemen synoniem staat aan hard werken, is vaak een hardnekkige fabel. Ja, wellicht klopt het enigszins in de beginfase. Want dan moet alles nog opgebouwd worden en moet je voet aan de grond krijgen. Maar daarna is het vooral zaak het ondernemersvak goed te leren om omzet en impact te kunnen verhogen zónder harder te werken. Het gaat in de complementaire zorg immers om de toegevoegde waarde en niet zozeer om de gemaakte uren. 

Lees het gehele artikel vanaf pagina 10 in het VNIG 4/21. 

Wilt u het gehele artikel als PDF bestand ontvangen? Bestel het dan hier voor € 3,50. 

Bronvermelding:
1. Dweck, C.S (2017) Mindset – Updated edition. London: Little brown book group.ISBN 9781472139955


Foto door: ThisisEngineering RAEng op Unsplash